Y.Zhuang
Y.Zhuang 嘎~
Koku ZZZ..
Rekaihao 去哪?
Jam
Rekaihao 不能動?!
Jam
Rekaihao 背肌鍛鍊!
Rekaihao 用力!
Jam 哼!